Treca godina – Zadaci ciklusi

 1. Napisati program koji racuna zbir trocifrenih brojeva(Preko FOR i While)
 2. Napisati program koji racuna proizvod  dvocifrenih parnih brojeva koji su deljivi sa 5.
 3. Napisati program koji racuna zbir brojeva koji se unose sa tastature dok se ne unese cifra 0.
 4. Napisati program koji racuna proizvod n brojeva koji se unose sa tastature.
 5. Napisati program koji racuna zbir brojeva sve dok zbir ne bude veci od 50.
 6. Napisati program koji racuna aritmeticku sredinu parnih brojeva u intervalu k do n.
 7. Napisati program koji racuna aritmeticku sredinu n parnih i pozitivnih brojeva koji se unose sa tatsature.
 8. U intervalu m do n ispisati sve brojeve koji ma je cifra jedinica deljiva sa tri.
 9. Ispisati sve trocifrene brojeve kojima je cifra desetica veca od 5 a cifra jedinica izmedju 1 i 3, a stotina manja od 4.
 10. Napisati program koji racuna n stepen unetog broja a.
 11. Napisati porgram koji racuna zbir kvadrata svih unetih parnih brojeva dok se ne unese 0.
 12. Napisati porgram koji ce prikazati koliko je novca na racunu posle 12 meseci ako je trenutno 10000 i kamatna stopa je 6%.
 13. Napisati program koji racuna ybir svih trocifrenih brojeva koji su deljivi svojim ciframa.
 14. Napisati program kojim se izračunava zbir prvih N članova reda: s = 1 +1/2+ 1/3 + … + 1/n
 15. Napisati program kojim se izračunava zbir s = 10 + 1/k2 + … + 1/n2
 1. Izračunati zbir s = 1 + 1/3 + 1/5 + … + 1/(2n-1)
 2. Izračunati proizvod: p =1/2* 1/4 * 1/6 * … * 1/ (2*n)
 3. Npisati program  kojom se učitava realna promenljiva x različitu od 0, a zatim se izračunava sledeća suma: s = x – 2x + 3x -….+(-1)n+1 nx.
 4. Napisati porgram koji prihvata broj x i racuna proizvod njegovih cifara.
 1. Napisati program koji, koristeći ciklus WHILE, izračunava koliko je dvocifrenih brojeva deljivo sa 3.
 2. Napisati program koji izračunava sumu neparnih cifara unetog celog broja dok se ne unese cifra 0.
 3. Sabrati sve trocifrene brojeve kojima je cifra jedinica između 2 i 6, desetica veća od 5 i stotina manja od 7.
 4. Sabrati sve dvocifrene brojeve kojima je cifra desetica neparna a cifra jedinica manja od 5.
 5. Napisati program koji sa ulaza prihvata broj x i ispisuje ga u invernom obliku.
 6. Napisati program koji unosi brojeve sve dok se ne unese nula i zatim izracunava njihovu aritmeticku sredinu, geometrijsku  i haramonijsku sredinu.
 7. Broj riba u jezeru je C. Nakon nekoliko godina ce broj riba osotati manji od R ako se godisnje broj riba smanjuje za P%.
 8. Sportista je planirao da u toku N dana priprema prvog dana pretrci A kilometara a na svaki M-ti dan 10 % vise od norme prethodnog dana. Koliko ce ukupno da pretrci u toku priprema.
 9. Napisati porgram koji proverava koliko ima slova a u unetoj recenici.
 10. Napisati program koji unetu rec  ispisuje u obrnutom poretku.
 11. Napisati porgram koji proverava da li ima vise slova A ili slova B u recenici i ispisuje poruku na ekranu.
 12. Napisati program koji racuna koliko uneta recenica ima reci.
 13. Napisati program koji za n unetih brojeva porverava:
  1. odredjuje proizvod clanova koji su neparni i negativni
  2. odredjuje sumu i broj clanova koji su deljivi sa 5 a nisu deljivi sa 7
  3. odredjuje da li vi[e pozitivnih ili negativnih clanova niza
  4. izracunava aritmeticku sredinu svih pozitivnih clanova niza
  5. odredjuje najmanji element
  6. odredjuje najveci negativni element
  7. odredjuje koji po redu je uneti prvi broj koji je deljiv sa 8
  8. odredjuje redni broj poslednjeg neparanog clana
 14. Napisati program koji za uneti broj ispituje da li je paran.
 15. Napisati porgram kojim se ispisuju svi trocifreni Amstrongovi brojevi.Broj je Amstrongov ako je jednak zbiru kubova svoji cifara.
 16. Napisati program koji odredjuje da li je broj savrsen. Broj je savrsen ako je jednak sumi svoji delilaca iskljucujuci nejga samog. 28=1+2+4+7+14.

III godina – Nizovi – blok nastava 27.5, 28.5 –

Na linku ispod su svi materijali koje možete koristiti na bloku.

Post sa teorijom i zadacima

I, II godina – Razgranate strukture, grafika

Grafika

Razgranate strukture

Na testu ce biti:

4 zadataka IF struktura i 1 iz grafike !!!

Dopunska petak 31.5. 13 casova

I i II godina – Test Python – linijska struktura

Svi materijali su ovde.

II1 test je na bloku u ponedeljak 6.5.(sve vezano za blok, test i termine po grupama i ste dobili na vasu mejl adresu, ako niste dobili na mejl javite mi se preko kontakt forme da prosledim isti)

II3 test je na bloku u utorak 7.5.(sve vezano za blok, test i termine po grupama i ste dobili na vasu mejl adresu , ako niste dobili na mejl javite mi se preko kontakt forme da prosledim isti)

I3 test je u ponedeljak 6.5. na redovnom casu.

I2 test je utorak 7.5. na redovnom casu.

Test ima 4 zadatka, radi se na racunarima gde je neophodno sacuvati svaki zadatak u imenovanom folderu i vremenski je ogranicen(70 min).

Instalacija programa.

Blok nastava do kraja godine

IV godina – WordPress 2019

Skripta 

Potrebno je ma adresi link  napraviti web prezentaciju na temu vaseg maturskog rada. Prezentacija(osim sto mora da bude sredjena i pregledna) mora da ima minimum 5 stranica , 5 clanaka, 5 kategorije, 7 razlicitih  „vidzeta“, 5 kreiranih korisnika(„usera“- osoba iz odeljenja koji ce ostavljati komentare na postovima), jedan izbornik i minimum jedan „sidebar“, jednu kontakt formu, i jedno „glasanje“.

Obavezno da se za oba ucenika kreira poseban nalog. Rok za predaju je petak 10.5.!!!!!!

III godina – Pismeni zadatak

Pismeni zadatak za odeljenja III1 i III2 ce biti u petak 10.5., i to III2 2. cas a III1 treci cas.

Oblast na pismenom: Ciklicne strukture

I, II godina – Programiranje Python

Sve materijale imate na sajtu Petlja.org

Sintaksni podsetnik za Python

Programiranje u Pajtonu, priručnik za gimnaziju

Zbirka zadataka

Zadaci Znanje.org

HTML + CSS domaći zadatak

Potrebno je za ponedeljak 8.4. kreirati 3 do 4 HTML stranice na neku vašu temu. Kreiran sajt poželjno je da ima neku uređenu strukturu i da ima smisla. Primeniti sve elemente koje smo radili na času(slike,liste, navigacija, tabela….). Sve stranice treba da budu međusobno povezane i makar na jednoj treba primeniti CSS(ocena 5).

Domaći slati isključivo na mejl rasha@gimnazijalazarevac.edu.rs.

Pomoć oko slanja: Folder u kojem će biti vaše HTML stranice i slike dodati u arhivu (desni klik na folder i Add to archive) i tako spakovanu datoteku pslati na mail.

Popravljanje ocena i dopunska nastava

Treća godina – Popravljanje ocena iz oblasati Ciklične strukture je u utorak 9. 4. od 11.30 časova do 14.00. Radi se e-test i praktični. Učenici koji nisu radili tj bili su sprečeni da rade u redovnom terminu u obavezi su da dodju u utorak od 11.30 časova. Ostali u zavisnosti šta popravljaju mogu doći i ksnije ali da uklope vreme jer u 14 časova se prekida popravni.

Prva godina – Popravni prvog testa je na prvom redovnom času a može se popraviti i u utorak 9. 4. od 11.30. časova. Dopunska nastava iz oblasti programiranja u programskom jeziku Python je u utorak od 13 časova.

Druga godina – Popravljanje ocena je na redovnom bloku. U slučaju potrebe sad za dopunskom nastavom možete mi se obratiti preko kontakt forme ili u školi pa ćemo naći termine.

Četvrta godina – Test HTML i CSS je u ponedlejak 8. 4. na redovnom blok času za obe grupe. Domaći zdatak je takođe obavezno doneti u ovom terminu(proizvoljno kreiranje HTML stranica na neku vašu temu i potrebno je da sadrži sve elemente koje smo prošli na časovima a primeri se nalaze na ovom linku.)