Daily Archives: jun 8, 2018

II GODINA – dodatni termin za popravljanje ocena i termin za ucenike koji nisu radili testove iz oblasti „Napredni Internet“

Termin za sve ucenike je:

Utorak 12. 6.

II 2 od 11.50 

II 1 od 12.40

E-test napredni Internet i HTML napredna izrada web strane.

Ucenici koji nisu radili testove, iz oblasti  „Napredni Internet“ na poslednjem bloku, u obavezi su da rade iste u gore navedenom terminu svog odeljenja.

Ucenici koji nisu radili testove su po odeljenjima:

II 1 – Andric Djurdjija, Blagojevic Lena, Despotovic Aleksandra,  Djuric Tamara , Petrovic Aleksandra.

II 2 – Drca Dragana, Djedovic Tijana

Novog termina nece biti tako da ce se ocene predlozene na redovnom bloku smatrati kao konacne.